Kristalografija u Hrvatskoj, znanstveni skup povodom 20. obljetnice HKZ-a

Znanstveni skup Kristalografija u Hrvatskoj povodom dvadesete obljetnice Hrvatske kristalografske zajednice (HKZ) održat će se u srijedu, 25. siječnja 2012.g. s početkom u 9.15 sati u Knjižnici HAZU, Strossmayerov trg 14, Zagreb. Vjerujem da će skup biti od velike važnosti u promicanju kristalografskih istraživanja u Hrvatskoj. Odbor HKZ je razmotrio pristigle prijedloge za izlaganja na skupu. U ime Odbora HKZ zahvaljujem se svima koji su podnijeli prijedloge izlaganja. Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti HAZU suglasio s održavanjem skupa, a uskoro se očekuje i odobrenje Predsjedništva HAZU. U privitku je Program skupa koji je poslan Predsjedništvu HAZU.

Izlaganja u trajanju od 10 minuta trebala bi pokriti bitne rezultate istraživanja pojedinog laboratorija, istraživačke skupine, istraživanja na projektu u posljednjih 20 godina, ali to ne znači da se treba ograničiti samo na to razdoblje. Prikazi bi trebali biti više popularni nego znanstveni, za širi krug slušatelja, s težištem na bitnim postignućima. Bilo bi dobro izabrati jednu ili dvije problematike u kojima su postignuti važni rezultati, s međunarodnim odjekom. Radovi ( višeautorski ) na osnovi izlaganja objavili bi se u

Zborniku skupa u izdanju HAZU. Rad ( jasno, na hrvatskom jeziku ) može biti stručniji, opsega do deset stranica ( Times New Roman, jednostruki prored, font 12, format doc ) uključujući kratki sažetak, uvod, glavni dio teksta, slike, tablice, zaključak, reference. Slike i tablice treba unijeti u tekst rada. Molim slijediti izgled radova i način citiranja jednak onome u
Acta Cryst.

Radove bi trebalo pripremiti do 31. siječnja 2012., te ih poslati na moju adresu. Ljubazno Vas molim da se pridržavate navedenog roka. Ujedno molim predsjedavajuće koji su navedeni u Programu da prihvate tu dužnost. Srdačan pozdrav i hvala na suradnji

Stanko Popović

Leave a comment