Povijest

Namjera je uredništva na ovim stranicama objediniti tekstove, predavanja, članke, fotografije i drugu građu vezanu uz povijest kristalografije u Hrvatskoj (ali i šire, osobito kad su posrijedi uradci hrvatskih autora, članica i članova HKZ-a). Unaprijed smo zahvalni svim posjetiteljima na svakom, pa i najmanjem, doprinosu u tom smislu.

S. Popović: Hrvatska kristalografska zajednica, predavanje povodom proslave 90. rođendana akademika Draga Grdenića, počasnog predsjednika HKZ-a i utemeljitelja suvremene hrvatske kristalografije

S. Popović: Hrvatska kristalografska zajednica, 1966 – 1991 – 2011, uvodno izlaganje na skupu “Kristalografija u Hrvatskoj” održanom u HAZU, 25. siječnja 2012, povodom 20. obljetnice HKZ-a

D. Grdenić: Profesor Mladen Paić i moj početak rentgenske strukturne analize u
Zagrebu 1948 godine, članak u Zborniku povodom 100-te obljetnice rođenja prof.
Mladena Paića

D. Grdenić: Mojih 50 godina kemije, Kem. Ind. 49 (7-8) 317-337 (2000), članak u časopisu “Kemija u industriji”

S. Popović i D. Matković- Čalogović: Professor emeritus Boris Kamenar – IN MEMORIAM, 15. srpnja 2012.

B. Kojić-Prodić i K. Molčanov: Stogodišnjica rendgenske kristalografije, Kem. Ind. 62 (2013) 247 – 260.stručni članak u časopisu Kemija u Industriji i povodu stogodišnjice temeljnih otkrića u rendgenskoj kristalografiji

Uredništvo mrežnih stranica HKZ: Ana Šantić i Aleksandar Višnjevac