Prethodnim elektroničkim glasanjem Odbora HKZ, donesena je odluka o proširenju Kandidacijskog odbora ECM29. Nakon tog proširenja, Odbor ima 13 članova s pravom glasa, te jedno mjesto rezervirano za predstavnika profesionalne agencije za organizaciju. Kako je na 1. sastanku Kandidacijskog odbora ECM29, 1.07.2011. na Institutu “Ruđer Bošković” za profesionalnu agenciju – organizatora, između dva ponuđača, Odbor tajnim glasanjem odabrao tvrtku TOP KONGRES MENADŽMENT d.o.o., član uprave ove tvrtke, gosp. Milan Čupić imenovan je u Kandidacijski odbor kao njegov 14. član. Odbor je suglasan da gospodina Čupića u Kandidacijskom odboru može mijenjati i gđa Stella Čupić. Zapisnik 1. sjednice Kandidacijskog odbora ECM29 bit će dostupan ovdje.

Kandidacijski odbor ECM29 Rovinj 2015:

Redni broj Akademska titula, ime i prezime Funkcija u KO ECM29 Rovinj 2015 El.
pošta

 • 1 Dr. sc. Aleksandar Višnjevac Predsjednik KO aleksandar.visnjevac@irb.hr
 • 2 Dr. sc. Marijana Đaković Tajnica KO, FA4 mdjakovic@chem.pmf.hr
 • 3 Emeritus Prof. dr. sc. Stanko Popović, akademik Predsjednik HKZ spopovic@phy.hr
 • 4 Dr. sc. Marija Luić Predsjedavajuća ECM29 marija.luic@irb.hr
 • 5 Dr. sc. Jasminka Popović Rizničarka OO ECM29 jasminka.popovic@irb.hr
 • 6 Prof. dr.sc. Dubravka Matković-Čalogović Predsjednica PO ECM29, FA1 dubravka@chem.pmf.hr
 • 7 Prof. dr. sc. Darko Tibljaš FA2 dtibljas@geol.pmf.hr
 • 8 Dr. sc. Goran Štefanić FA3 goran.stefanic@irb.hr
 • 9 Dr. sc. Zoran Štefanić FA5 zoran.stefanic@irb.hr
 • 10 Dr. sc. Željko Skoko član zskoko@phy.hr
 • 11 Doc. dr. sc. Mario Cetina Tajnik PO ECM29 mcetina@ttf.hr
 • 12 Dr. sc. Ana Šantić Tajnica OO ECM29 ana.santic@irb.hr
 • 13 Mirjana Bijelić članica mali@phy.hr
 • 14 Milan Čupić/Stella Čupić Predstavnik agencije TCM milan.cupic@istra.hr

Leave a comment