In Memoriam: Prof. dr. sc. Antun Bonefačić ( 1925-2011 )

25. svibnja 2011.g., samo tri dana prije svog 86. rođendana, u Zagrebu je preminuo Profesor Antun Bonefačić, vrstan nastavnik, eksperimentalni fizičar i kristalograf. Dozvolite mi da vas sve, kao njegov asistent od njegovog povratka s post doc-a u Francuskoj, daleke 1965.g. , vrlo kratko podsjetim na njegov znanstveni i nastavni rad na Fizičkom odsjeku PMF-a u Zagrebu.

Antun Bonefačić je rođen 28. svibnja 1925.g. na otoku Krku. Na Fizički odsjek PMF-a došao je 1960.g. i doktorirao 1963.g. s temom ‘’X-ray structural analysis of some Ag-II sulfates. Dvogodišnji post doc (1964-1965) obavio je u Laboratoriju Profesora André Guiniera na Faculté des Sciences, Orsay, Francuska. Proučavao je difuzno rentgensko raspršenje uzrokovano toplinskim titranjima kristalne rešetke, što je i rezultiralo vrijednim radom ‘’X-Ray Study of Diffuse Streak Diffraction Pattern from Silicon Single Crystals’’, Acta Cryst. 14 (1969) 589-594. Nakon povratka na Fizički odsjek 1966.g. postao je voditelj vrlo uspješne istraživačke grupe Fizika metala. Tijekom boravka u Orsayu upoznao se s idejama profesora Duweza iz CALTECH-a o mogućnosti kaljenja slitina brzinama hlađenja (kaljenja) većim od 106 K/s. Na osnovi tih ideja Profesor Bonefačić je inicirao na Fizičkom odsjeku izradu uređaja za kaljenje ”metoda dva klipa”, koji postaje glavni izvor priprema uzoraka metastabilnih prezasićenih čvrstih otopina, pogotovo prijelaznih metala u aluminiju, za mnoge diplomske radove te magistarske i doktorske disertacije, kao i veliki broj znanstvenih publikacija. Državnu nagradu za znanost primio je 1971.g. za ”znanstvena istraživanja kristalografskih svojstava metastabilnih slitina”. Objavio je 66 znanstvenih radova. Sav svoj radni vijek na Fizičkom odsjeku predavao je Opću fiziku za nastavne smjerove. Umirovljen je 1995.g. Profesora Bonefačića sjećat će se kao vrsnog profesora i znanstvenika brojne generacije studenata i asistenata, od kojih su mnogi postali redoviti profesori.

Neka je vječna hvala i slava Profesoru Bonefačiću.

Antun Tonejc