Sastanak Odbora Hrvatske Kristalografske Zajednice.

Prisutni su bili članovi Odbora: Ak. prof. dr. Stanko Popović, prof. dr. Dubravka Matković-Čalogović, dr. Marija Luić, prof. dr. Antun Tonejc, prof. dr. Darko Tibljaš i dr. Aleksandar Višnjevac. Sastanku su prisustvovali članovi organizacijskog odbora za pripremu XX Hrvatsko-Slovenskog kristalografskog sastanka: dr. Mario Cetina i dr. Željko Skoko, kao i pozvana plenarna predavačica na tom skupu, dr. Ana Šantić. Dnevni red obuhvatio je pripremu ovog skupa, organizaciju satelitskog skupa, prijem novih članova, te debatu o mrežnim stranicama HKZ-a.

Leave a comment